Vogelsoorten op natuurcamping landgoed de Wildert Noord-Brabant

Veel gasten weten de weg naar onze 50+camping te vinden.

De afgelopen 50+ jaar hebben we zelf dit lijstje aan vogels gezien of gehoord.  Als u dit lijstje nog aan kunt vullen, graag.....

Het is gewoon een soort sport om zoveel mogelijk vogels "gezien en gehoord" te krijgen op Landgoed de Wildert. We weten dat we fanatieke vogelaars onder onze gasten hebben dus we horen het graag als we er vergeten zijn !

Koolmees-Pimpelmees-Zwarte mees-Zwartkop mees-Kuifmees-Staartmees-Merel-Zanglijster-Nachtegaal-Grote bonte specht-Kleine bonte specht- Middelste bonte specht-Zwarte specht-Groene specht-Boomklever-Boomkruiper-Heggemus-Kraai-Kauw-Vlaamsche gaai-Ekster-Buizerd-Bosuil-Ransuil-Nachtzwaluw-Houtsnip-Fazant-Sperwer-Havik-Groenling-Vink-Appelvink-Wespendief-Winterkoninkje-Gekraagde roodstaart-Roodborst-Witte kwikstaart-Houtduif-Holenduif-Bonte vliegenvanger- Grauwe vliegenvanger-Keep-Tortelduif-Wielewaal-Goudhaantje- Koekoek en last but not least de BIJENETER (gespot door een echte vogelaar op 3 juni 2023).

We doen er alles aan op onze boscamping-natuurcamping de vogels en kleine zoogdiertjes te pleasen.

We hebben een vogelmuur gemaakt van dode bomen met een afmeting van 100 meter lang x 1,75 meter hoog x 1,25 meter diep. Dit zijn allemaal nestjes of schuilplaatsen. Verder laten we in het bos genoeg snoeihout liggen om veiligheid te geven.

Bij het planten van nieuwe bomen en struiken letten we speciaal op "vogeltrekkers".